REGAI

A nosa acción feminista está centrada na erradicación de todo tipo de violencia contra as mulleres. As actividades que realizamos van orientadas á prevención e denuncia das agresións, á esixencia dunha maior implicación dos poderes públicos e de todas as formacións políticas coa causa feminista, á sensibilización e implicación da sociedade nunha loita común, á formación e debate sobre os factores asociados ás violencias machistas...