LEI TRANS. ESTUDIO FEMINISTA MULTIDISCIPLINAR

 

Lei Trans. Por qué as feministas non estamos a favor do borrador do proxecto de lei trans?. Alguén se parou a reflexionar  sobre as consecuencias  que para as mulleres teñen e terán  as leis identitarias?   A  Alianza contra o borrado das mulleres elaborou un necesario estudio multidisciplinar da lei trans .  

” O borrador da lei contra a discriminación LGTBI debería ter como obxecto combater a discriminación sufrida por todos os colectivos incluidos nestas siglas, pero realmente  o corazón da norma é o establecemento do “dereito á autodeterminación das persoas en todos os ámetos da vida” .

Porqué o Ministerio confunde xénero con sexo? A quen beneficia esa confusión.  A quen beneficia que se impoña o xénero?

 Queres seguir esta ánalise por youtube?