Mellorar a coordinación para chegar ás “mulleres silenciadas”, clave do combate contra as violencias machistas

Profesionais do mundo da saúde, da psicología e de agrupacións especializadas en atención ás vítimas das violencias machistas abriron esta mañá a xornada Intervención contra as violencias machistas: un enfoque multidisciplinar, organizada pola Rede Galega de Igualdade no marco do proxecto Fotografía da realidade e deseño de camiños de futuro.

Asistentes á xornada multidisciplinar sobre violencia machista. Ao fondo, vista da primeira das mesas de debate.

As intervencións puxeron sobre a mesa a escasa percepción que as vítimas das violencias machistas teñen sobre a existencia de mecanismos de axuda que están a súa disposición. Chegar ás “mulleres silenciadas”, en palabras da médica Rosana Izquierdo, debe ser por tanto un obxectivo ineludible para administracións, colectivos e profesionais especializados na materia.

A erradicación de condutas violentas pasa tamén por un labor preventivo cos homes, un traballo que realiza o programa Abramos o Círculo do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, que ofrece atención especializada a varóns interesados en aprender a resolver conflitos pola vía do diálogo. “A seguridade das mulleres mellórase tamén traballando cos homes”, apuntou o psicólogo Rubén Villar.

A representante da Coordinadora da Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos tratos de Vigo, Raquel Doval, apostou por ofrecer axuda dende unha perspectiva feminista e reclamou unha mellora da coordinación para que a asistencia chegue de forma efectiva ás mulleres.

Ámbito policial e xurídico

Unha avogada, un axente da Policía Local de Pontevedra e unha maxistrada  abordaron na segunda mesa o proceder político e xudicial ante as violencias machistas. Nas súas intervencións quedou patente que “algo está fallando”  (así o afirmou no seu relato o inspector principal da Policía Local de Pontevedra, José Ángel Ruibal), no que aportou información sobre o sistema de traballo do Grupo de protección local para vítimas de violencia de xénero.

Pouco antes as asistentes atenderan á intervención de Ana Barreiro, avogada do Centro de Información á Muller do Grove e vogal da REGAI. A profesional manifestou que a deconstrución desta “lacra social” precisa de esforzos comúns, de toda a sociedade. “Non só a financiación dos distintos centros e servizos que se adican a combater a violencia de xénero, senón tamén a información e a financiación dos distintos concellos a través dos CIM”.

Antes da clausura da xornada, a cargo da deputada provincial de Cohesión social, Digna Rivas, e da presidenta da Rede Galega pola Igualdade, Carmen Cajide Hervés, a maxistrada Paz Filgueira, especializada en violencia machista, demandou de xeito construtivo un compromiso máis firme do Estado para loitar contra a violencia contra as mulleres. Apostou pola especialización xudicial, da policía e da fiscalía como un recurso imprescindible para dar a cobertura necesaria ao terrorismo machista.

Os datos da maxistrada son contundentes: na actualidade, a vía xudicial só recibe un 20 ou 30 por cento  do total dos casos de maltrato que existen.   

A segunda mesa repasou o tratamento das violencias machistas por parte da xustiza e da policía.

Ante as asistentes da xornada, a maxistrada lembrou que a maioría dos casos se axustan ás fases dos ciclos da violencia establecidos pola investigadora Leonor Walker: tras unha primeira etapa de tensión chega unha “explosión” ligada ao maltrato cara a muller. O último ciclo é o de arrepentimento.

Son unhas corenta as persoas que participan na xornada multidisciplinar organizada pola REGAI na Casa Rosada de Poio. O proxecto continuará os días 13, 14 e 15 cun curso de comunicación oral con perspectiva de xénero que terá lugar na casa da cultura Roberto Blanco Torres, en Cuntis.