DÍPTICO DA XORNADA MULLER, UNHA CATEGORÍA BIOLÓXICA E XURÍDICA


INVITACIÓN XORNADA FEMINISTA

PRESENTACIÓN

O vindeiro día 2 de Outubro a asociación REDE GALEGA POLA IGUALDADE (REGAI), organizará en Vigo unha xornada de debate, “ MULLER, UNHA CATEGORÍA BIOLÓXICA E XURÍDICA”, unha actividade con carácter divullgativo e de sensibilización que pretende analizar as novas leis de autodeterminación do sexo rexistral que pon en perigo os dereitos das mulleres e nenas basadas no seu sexo. Estas leis suprimen tamén os térmos “muller” e “nai” e teñen como horizonte o borrado total das mulleres nas leis, coas consecuencias en materia de protección legal que esto ten a todos os efectos.

A Eliminación do concepto “sexo” da documentación administrativa, ou a súa sustitución polo concepto “xenero” ten neste momento histórico, unhas derivadas perniciosas para os avances conseguidos polas mulleres. A nosa aspiración de compartir cos varóns un mundo libre de estereotipos e sexismo tambalease con propostas que pretenden ocultar as diferencias sexuales e as súas consecuencias, mentres reforzan o constructo cultural no que se basa a discriminación e desigualdade entre mulleres e homes. O exemplo do deporte feminino é paradigmático á hora de comprender qué tipos de dereitos quedan destrozados con esta propostas e non menos importantes que proponen estas lexislacións.

O feminismo combatemos ao sistema de xénero e se pregunta, Cómo é posible que se pretenda o seu recoñecemento legal como identidade?

Nosoutras coma feministas, non podemos permitir que o xénero se introduza nas leis coma unha identidade e que se protexa por riba da categoría sexo

O xénero non é unha identidade, o xénero é o conxunto de normas, estereotipos e roles impostos socialmente ás persoas en función do seu sexo. O xénero é un instrumento que favorece e perpetúa a situación de subordinación na que nos atopamos as mulleres.

.O sexo é a base da discriminación e da violencia contra as mulleres. Se sustituimos sexo por identidade de xénero que acontecerá coas políticas antidiscriminatorias, coas normas pola igualdade…qué pasará cos espazos protexidos que as mulleres conquistaron despois de anos de loita?

En definitiva, esta xornada ten como obxectivo xeral análise multidisciplinar das leis que pretenden sustituir o sexo polo xénero e as consecuencias que estas terán sobre os dereitos conquistados polas mulleres e que poñen en perigo a vida das nenas e dos nenos. Esta analise contará coa intervención de mulleres especialistas nas distintas disciplinas .

Obxectivos das xornada

  • Ofrecer un espazo, de encontro e de debate cun claro carácter multidisciplinar, así coma unha invitación á reflexión e discusión entre as distintas aréas do coñecemento implicadas no que interveñen especilistas nas distintas disciplinas.
  • Provocar un debate que permita coñecer as consecuencias prácticas de eliminar o sexo como categoría xurídica para ser reemplazado por un concepto que representa a xerarquía e a opresión que combate o feminismo.
  • Coñecer as consecuencias que terá sobre as menores e os menores en idades críticas tanto na súa saúde física como psíquica.
  • Actualizar los conocimientos en los procedimientos del ámbito sanitario especializado, educativo y psicológico, que mejoren el manejo de la intervención de los profesionales de forma intersectorial

Organiza

Rede Galega Pola Igualdade (REGAI) coa colaboración do departamento de Igualdade da Deputación de Pontevedra.

Data: Sábado 2 de Outubro do 2021

Lugar: Sala Rosalía de Castro na Deputación de Pontevedra en Vigo. Rúa Eduardo Chao, 17


En streaming na nosa canle de YouTube

PROGRAMA

10:00 h. Recepción de participantes.

10:30 h. Acto Inaugural por Eva Ventín Lorenzo, presidenta da REGAI

10:45 h. Ponencia Marco sobre o Borrado das Mulleres.

Ponente: Ángeles Álvarez Álvarez. Política e activista feminista. Ex deputada no Congreso de deputadas e deputados polo PSOE. Foi portavoz de igualdade e impulsou o Pacto de Estado Contra a Violencia de Xénero, aprobado por unanimidade no Congreso o 28 de setembro de 2017. E unha das integrantes da Alianza contra O borrado Das Mulleres.

Modera: Eva Ventín Lorenzo

11:35 h. Ponencia: Aspectos Legais e doutrinas Internacionais

Ponente: María Paz Filgueira Paz. Maxistrada titular do Xulgado de Violencia sobre a Muller de Vigo..

Modera María José Gontad Ruibal.

12: 20 h. Descanso

12: 45 h. Ponencia: SOS das deportistas.

Ponente: Nuria Coronado Sopeña.

Xornalista. Conferenciante

e formadora en comunicación no sexista.

Autora de Mujeres de Frente, Hombres por la igualdad. Comunicar en Igualdad. Premio Atenea 2021

Modera: Uxía Alonso Monroy

13:30 h. Preguntas. Coloquio

14:00 h. Descanso

16: 05 h. Ponencia. Dereitos da infancia e das mulleres. Unha necesaria actualización diante das políticas identitarias.

Ponente: Laura Redondo Gutiérrez. Doctora en Psicoloxía. Activista feminista. Experta en Violenca e Igualdade. Autora de diferentes traballos científicos sobre a evaluación psicolóxica e forense, violencia sexual e a saúde das mulleres. Coautora do “Sexo en Disputa”.

Modera: Eva Ventín Lorenzo

16:50 h. Preguntas. Coloquio.

17:15 h. Clausura da Xornada

Breve Recital Poético coa autora Luisa Abad Abad.

Activista Feminista. Autora do libro de poemas Limaduras de prata. Especializada en coeducación

17:30 h Despedida