Previsión informativa: xornada de coaching en Redondela

Lugar: Multiusos de Redondela.
Data: sábado, 28 de outubro.
Asunto: xornada de coaching “Fortalecemento do movemento asociativo feminista”.
Horario: de 10 a 14 horas.