Xunta directiva

A Rede Galega pola Igualdade renova cada dous anos a súa xunta directiva.

A última actualización foi en setembro de 2016. O organigrama é o seguinte:

 Presidenta  María del Carmen Cajide Hervés
Vicepresidenta  Purificación Leal Docampo
 Secretaria  Ana Collazo Carreira
 Tesoureira  Lourdes Rodríguez Montes
 Vogal  Ana Barreiro Barros
 Vogal  María Dolores Araújo Duarte
 Vogal  Emma Torres Romay